Przeskocz nawigację.
Baza w budowie

Zamienniki - ogólnie

  
            ODLEWNICZE STOPY ALUMINIUM
      Zamienniki-ogólnie:              tekoma-OIW
      -------------------
  źródła: normy, publikacje krajowe i zagraniczne oraz inne. Każde
      zastosowanie zamiennika wymaga, oprócz porównania wymagań,
      porównanie postanowień dotyczących próbek i metod badań. 
      zaleca się sprawdzenie zgodności według aktualnych norm.
   KRAJ/ORGANIZACJA   (CECHA) ZNAK MATERIAŁU   NORMA KWALIFIKACYJNA
 Polska   Poland        AC-AlSi10Mg(Fe)  PN-EN 1706:2001
 ISO     ISO         Al-Si10Mg     ISO 3522/1984
 EWG     EEC         AC-AlSi10Mg(Fe)  EN 1706:1998 
                  Nr mat. EN AC-43400
                  (odlewy: D)
 Australia  Australia      
 Austria   Austria       AC-AlSi10Mg(Fe)  EN 1706:1998         
               239D GD AlSi10Mg    OENORM M 3429/1978 (lc)
               233D GD AlSi10Mg/Cu/  OENORM M 3429/1978 (lc)
 Belgia   Belgium       DG AlSi10MgFe   NBN P21-101/1972  (lc)
 Bułgaria  Bulgarie                   
 C/SR    Czech/Slovak R    AlSi10MgMn     CSN 424331.03   (lc)
 Francja   France        AC-AlSi10Mg(Fe)  NF EN 1706:1998
 Hiszpania  Spain      
 Japonia   Japan        
 Niemcy   Germany       AC-AlSi9Mg     DIN EN 1706:1998
                  GD-AlSi10Mg    DIN 1725/2-1986  (lc)
 Norwegia  Norway        AC-AlSi9Mg     EN 1706:1998
 Rumunia   Romania       ATP Si10Mg     STAS 201/2-80   (lc)
 Szwajcaria Switzerland     G-AlSi10Mg     VSM 10859-1976(lp,lk,lc)
 Szwecja   Sweden        
 USA     USA         
 Węgry    Hungary       NOE AlSi10MgFe   MSZ 3713-1983   (lc)
 W. Brytania Great Britain    AC-AlSi9Mg     BS EN 1706:1998
 Włochy   Italy        GD-AlSi9MgFe    UNI 5079-74    (lc)
                  GD-AS9GF      UNI 5079-74    (lc)
 Rosja    Russia        AŁ4        GOST 2685-75 (lp,lk,lc)
                  AŁ4-I       GOST 2685-75 (lp,lk,lc)
                  AŁ9        GOST 2685-75 (lp,lk,lc)
Koniec:
 
Klasa: 
OPIS002/25219